kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Hradiště Hradec u Kadaně, rozloha 5 ha (tzv. akropole; datování dvou předhradí je nejisté). Osídlení od Ha C2 až do LT A, opevnění kamennou hradbou s komorovou konstrukcí pochází pravděpodobně z Ha D2–3. Výzkum 1953, 1971–72, 1986.
Akropole byla opevněna příčnou hradbou s příkopem. Archeologický výzkum v roce 1972 upřesnil podobu hradby s čelní kamennou zdí. Toto opevnění s převýšením až 13 metrů bylo nepochybně užíváno v 5. století, i když vzniklo již na konci století předcházejícího. Vymezovalo plochu přibližně 5 ha.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Koutecký, D. 1985: Halštatské hradiště Hradec u Kadaně. In: PA 76, s. 71-77.
Smrž, Z. 1992: Späthallstattzeitliche Burgwalle und Hohensiedlungen in Nordwestböhmen. In: PA 83, s. 88-104.

Lokace: Rokle - Hradiště Hradec u Kadaně (Na Pokladě), Okres: Chomutov, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více