kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- 1896-1914 - pohřebiště s minimálně 125 kostrovými hroby s nálezy, např.  železný meč s unikátní, zčásti bronzovou a lyrovitými ornamenty zdobenou pochvou, zlatý amulet z dětského hrobu, terčík ze skla, spona s lidským zubem, od 4. století až téměř do konce 3. století. Hroby uspořádány v řadách a skupinách. LT B1a až C1a/b.
- 1978 - skupina šesti hrobů (4.-3. století)
- 1978-79 prozkoumána část pohřebiště se třinácti hroby, až na jedinou výjimku chudě vybavenými
- rozsáhlé sídliště z 5.-1. století
- 1984 - sídliště 7-8 polozemnic a několik dalších zahloubených objektů z poloviny 6.-5. století a ze 4.-1. století
- 1897-1914 bylo prozkoumáno minimálně 20 objektů ze 2.-1. století
- 1990 - stopy laténského dolování limonitického pískovce

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Weinzierl, R. von 1899: Das La-Těne-Graberfeld von Langugest bei Bilin in Böhmen. Braunschweig, s. 24-59;
Budinský, P. 1970: Libkovice (Mariánské Radčice)... II. část Jenišův Újezd. Teplice, s. 1-83;
Waldhauser, J. 1978 (Hrsg.): Das keltische Graberfeld bei Jenišův Újezd in Bohmen, 1.-2. Teplice 1978, s. 1-342.

Lokace: Okres: Teplice, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více