kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Na ostrožně Žlubinec (Žlubina) se nachází malé hradiště, opevněná poloha s kamenným valem o rozloze ca 0,5 ha. Vstup je chráněn příkopem a dvěma příčnými valy s velkým obsahem kamenů. Získané předměty jednoznačně potvrzují užití lokality ve 2.-1. století. Opevnění mohlo hrát roli v souvislosti se stradonickým oppidem ext link 15 na protilehlém břehu Berounky.
1982 - nález polozemnice při stavbě mostu

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Čtverák et al. ext link 15 2003, Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri

Lokace: Nižbor, Okres: Beroun, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více