kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Hradiště Věnec pochází z pozdní doby halštatské až časné doby laténské. Lokalita se nachází na vyšším z dvou vrcholů masivu Pržmo, název Věnec jen vlastní vrchol. Bylo vybudováno opevňovací technikou, která spočívala v propojení kamenných valů s přírodními skalními bloky. Opevnění doplňovaného žulovými a porfyrovými skalami, jejichž terén je tu neobyčejně důmyslně využit ke zřízení akropole se dvěma předhradími. Kamennými valy o výšce až 4-5 m byla opevněna zhruba trojúhelníkovitá plocha 7,12 hektaru. Celková délka hradeb dosahuje 1470 metrů. Téměř všechny nálezy náleží do 6. a snad i na samý počátek 5. století. Významným nálezem z akropole se stal pětidílný článek honosného bronzového opasku z počátku 5. století, který snad byl importován z horního Podunají. Byl považován za doklad přítomnosti rodové aristokracie na Věnci.
Nález: Žernov řeckého typu, nalezený v 90. letech 19. století

Datování: eneolit, doba halštatská HaD/LT A, Keltové - doba laténská LT C2–D1

Literatura:
Dubský, B. 1922-23: Hallstattská osada u Milivic na Volyňsku. In: PA 33, s. 112-114.
Fröhlich, J. - Waldhauser, J. 1989: Příspěvky k ekonomice Keltů v Čechách (kamenictví a distribuce rotačních mlýnů). In: AR 41, s. 16-58., s. 31
Beneš, J. 1994: Regionální archeologický výzkum prachatického muzea v letech 1993 a 1994: evidence, dokumentace a záchrana historického dědictví. In: Zlatá stezka 1, s. 105-110., s. 106;
Hrubý, P. 1998: Výšinné lokality pozdní doby halštatské a časné doby laténské v jižních Čechách. In: Zprávy České archeologické společnosti. Supplement 34, s. 1-20, s. 11-12;
Drda, P. - Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha, s. 61-62.

Lokace: katastrální území Zálezly a Hradčany, obec Čkyně, Okres: Prachatice, Jihočeský kraj

Zdroj:
Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15
Archeologický atlas ČR ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více