Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 46 výsledků.

  Příšovice - Žárové pohřebiště Na Cecilce

  Žárové pohřebiště „Na Cecilce“ a vesnice z pozdní doby bronzové Pohřebiště se nachází na okraji obce Příšovice. Žárové hroby patřily do slezské fáze lužických popelnicových polí. 950/920-800 př. n. l. ...

  Plav - Mohylové pohřebiště

  Tři mohyly z doby bronzové, které se nacházejí v místech, kudy povede dálnice D3 se zkoumali v roce 2017. Bohužel dojde k jejich zániku... Jde o pohřebiště z prvního tisíciletí před naším letopočtem. ...

  6.15.1 Plochá žárová pohřebiště

  Plochá žárová pohřebiště (6.-5. století př. n. l.) Znaky: uložení kremace do menší jamky o průměru a hloubce většinou 50-100 cm nebo do kamenného závalu (příkrovu), eventuálně pod něj, nejčastější ...

  Jevíčko - germánské pohřebiště

  Průzkum pohřebiště z 2. století a germánského sídliště ze 4. století našeho letopočtu. Během celého výzkumu bylo nalezeno přes třicet žárových hrobů ze starší doby římské a základy dvorce z pozdní ...

  Mariánské Radčice - středověké pohřebiště

  Rozsáhlé středověké pohřebiště zkoumají archeologové. Za několik let pole a pastviny nad Lomským potokem za Mariánskými Radčicemi zmizí kvůli těžbě uhlí. Do té doby musejí lokalitu, kde kdysi stávala obec ...

  Kšice - Mohylové pohřebiště

  Mohylové pohřebiště z halštatu „Čertův kámen" Na katastrálním území obce se nachází několik mohylových pohřebišť na návrší „Stélka" je skupina 35 mohyl a jižně od tohoto místa je v poloze „Čertův kámen" ...

  Hořenice - pohřebiště

  Nález pohřebiště z doby laténské Na přelomu 19. a 20. století zde bylonalezeno pohřebiště s asi 20-50 kostrovými a žárovými hroby. Výbavu tvoří keramika a zvířecí kosti (pro Čechy netypické). Lokace: ...

  Manětín-Hrádek - pohřebiště

  Na poli Na Hrobích (též Na Pěti záhonech, severně od spojovací cesty ze silnice z Manětína do Stvolny) bylo roku 1964 objeveno a v následujících letech prokopáváno pohřebiště. Na mírně vyvýšené plošině, ...

  Slovanské pohřebiště ve středním Německu

  ... - únětické kultury (anglicky Unetice culture) z doby 2200 - 1600 př.n.l. Poblíž 20m dlouhého stavení je malé pohřebiště s osmi hroby. Proběhne také výzkum DNA, aby se určilo, zda šlo o příbuzné osoby. ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Hrob, pohřebiště

  Specifikace jednotlivých možností pohřbívání Keltů • mohylová pohřebiště, rovněž v kombinaci s plochými hroby v okolí mohyl z 6. až počátku 4. století př. n. l. znaky: hliněné nebo kamenné náspy ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Ponětovice - Žárová nekropole

  Žárová nekropole z 2. stol. př n. l. byla prozkoumána J. Poulíkem v r. 1936. V 35 hrobech byly uloženy spálené kosti spolu s předměty a nádobami, které rovněž prošly žárem pohřební hranice. Velmi zajímavým ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Pohřební ritus

  Většina pohřebišť (ať už velkého rozsahu - např. Holubice o 75 hrobech, Blučina, Lovčičky, Chrlice, Křenovice aj. kolem 20, či menší nekropole o několika hrobech) náleží druhé polovině čtvrtého a třetímu ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Co najdeme na pohřebištích

  ... kryty mohylami) pohřebiště, jichž je na Moravě známo na 150, od velkých nekropolí, kde byly pochovány desítky zemřelých, přes menší hřbitovy o několika hrobech k ojedinělým pohřbům. Právě na pohřebištích ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Brno-Maloměřice

  Největší a navíc systematicky prozkoumané keltské pohřebiště na Moravě. Při stavbě nákladního nádraží v r 1941 zde byly porušovány kostrové hroby - následný výzkum prováděný ve velmi rychlém tempu ...

  Brno-Maloměřice - pohřebiště

  Největší a navíc systematicky prozkoumané keltské pohřebiště na Moravě. Při stavbě nákladního nádraží v r 1941 zde byly porušovány kostrové hroby - následný výzkum prováděný ve velmi rychlém tempu ...

  3.19 Výroba provazů

  Zatím se provaznické výrobky nacházejí výjimečně. Tišice - nález provázkem omotaného bronzového nánožníku v hrobě č. 9, Literatura.: Turek, J. 1997: Laténské pohřebiště v Tišicích (okr. Mělník). ...

  6.13 Péče o zdraví - Trepanace lebky

  ... z pohřebiště Nechvalín, lebka muže Vícemilice, který podle zhojených okrajů lebky zákrok přežil. Tento otvor byl vytvořen škrábáním, proč byl otvor vytvořen se neví. Jedním z důvodu může být pokus o vyléčení ...

  Víchov - nález bronzových náramků

  Lokalizace: Kraj Plzeňský, okres Tachov, Černošín, obec Víchov Datování: pozdní halštat HaD3 Při detektorovém průzkumu byly v blízkosti mohylového pohřebiště nalezeny tři bronzové náramky. Dva náramky ...

  Ponětovice - Žárová nekropole

  Žárová nekropole z 2. stol. př n. l. byla prozkoumána J. Poulíkem v r. 1936. V 35 hrobech byly uloženy spálené kosti spolu s předměty a nádobami, které rovněž prošly žárem pohřební hranice. Velmi zajímavým ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo