Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 24 výsledků.

  5.4 Druidové | Historie druidské tradice 2

  ... keltském, resp. „předkeltském“ světě. Druidy jako historicky doložené postavy máme v Irsku, Anglii a Galii. Jinde jsou druidové dozajista také. O druidech se můžeme dočíst např. ve spisech Plinia, Tacita ...

  5.4 Druidové | Historie druidské tradice 1

  Pokud se chceme zaobírat historií druidství, musíme cestovat časem dál, než si myslíme. Druidové, to není jen Klasické období, ale i jejich minulost - dobu před klasickým obdobím a samozřejmě budoucnost.. ...

  5.4 Druidové | Druid, drusada

  Kdo je to druid, drusada? Druid - člověk s velkými schopnostmi. Druidové jsou našimi „knězi“ – jsou to velmi vzdělaní lidé znající zákony a sílu přírody. Druidové se zabývají věštěním, kouzly, astrologií ...

  5.4 Kdo byli druidové?

  Druidové byli dávní básníci - kněží a básnířky - jež se od 5. st, kdy je vytlačilo křesťanství, stali předmětem neskonalé úcty i zdrojem omylů. Oni prý vybudovali Stonehenge, prý byli bájnými obyvateli ...

  5.4 Druidové | Magie a náboženství druidů

  ... a jejich sepětí s přírodou. Keltové se rozdělovali na tři tábory. Válečníci, druidové a kováři. Už slovo druid a jeho vznik přináší mnoho otázek. Podle jedněch má druid kořeny v dru-vid, což znamená ...

  Irská pouť - Oilithreacht na Gaeilge

  ... První křesťané jej chápali jako stav milosti.Při putování byly stupně iniciace udíleny postupně, od jednoho posvátného místa k druhému, až po finální nové zrození. Takto docházeli osvícení druidové. Vykonávajíc ...

  6.01 Svatyně | Kultovní místa

  Na celém území obydleném Kelty jsou doložena svatá místa, střediska kultu a později i svatyně, které sloužily k uctívání bohů a k vykonávání různých obřadů. Nejstarší posvátná místa se nacházela pod ...

  Bartošková, V. a kol.: Duchcovský poklad v Lahošti

  Pozoruhodný příběh mýtů a fakt o jednom z nejvýznamnějších keltských pokladů, nalezeném roku 1882 v Obřím pramenu v Lahošti u Duchcova. Věra Bartošková ve spolupráci s Petrem Budinským, Svatoplukem Havrlíkem, ...

  Lughovo berounské léto - Beroun Lughnasad

  ... jen nekonečným vršením chaotické změti nastříhaných nití různě dlouhých, různé kvality, různé tloušťky, různé barvy, atd. Není se tak proto co divit tomu, že dávní druidové řecké Moiry naprosto neuznávali ...

  Po stopách Keltů v Plzeňském kraji

  ... Julius Caesar ve svých „Zápiscích o válce galské“, že kněží a soudci Keltů, Druidové, „v určitou dobu roční zasedají … na posvátném místě …, kterýžto kraj se pokládá za střed Gallie.“ Obří hrad leží na ...

  6.01 Svatyně | Stonehenge v Českém ráji

  ... archeolog Muzea Mladoboleslavska. Přitom nikde v okolí nejsou stopy po osídlení, pohřebišti nebo zemědělské činnosti Keltů. Keramiku a ozdoby mohli při svých obřadech používat keltští kněží - druidové. ...

  6.01 Svatyně | Čtyřúhelníkové valy - Viereckschanze

  ... výjimečného postavení - mohli to být jistě velmoži či druidové; tomu by konečně odpovídaly i některé nálezy, jimž můžeme přiřknout kultovní charakter (např kamenná hlava héroa ze Mšeckých Žehrovic, dřevěné ...

  Nižbor a Stradonice

  ... začali na našem území vyrábět keramiku na hrnčířském kruhu, razili první mince, znali sklo, email a platili za vynikající umělce. Keltští kněží (druidové) měli poměrně obsáhlé znalosti z astronomie, lékařství ...

  Nižbor a Stradonice

  ... na našem území vyrábět keramiku na hrnčířském kruhu, razili první mince, znali sklo, email a platili za vynikající umělce. Keltští kněží (druidové) měli poměrně obsáhlé znalosti z astronomie, lékařství ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Co najdeme na pohřebištích

  ... představu. V Caesarových "Zápiscích o válce gallské" se dočteme, že "v Gallii jsou pouze dva stavy, které něco znamenají; jedním z nic jsou jezdci (rytíři), druhým druidové". Druidové (tento název je odvozován ...

  Keltové - struktura encyklopedie

  ...  4.2.2 Štěrková cesta 4.2.3 Haťová cesta 4.2 Jantarová stezka 4.2 Solná stezka 5 Organizace společnosti 5.1 Rodina 5.2 Vládnoucí elita - "šlechta" 5.3 Lid 5.4 Druidové | Druid, drusada 5.4 Druidové ...

  6.10 Keltský rok | Keltské svátky

  ... a vyčištěných. O zapalování májových ohňů dbali druidové.     Beltine představoval všechno to, čeho si církev příliš nevážila a co tradiční církevní slavnosti nápadně postrádaly – lásku, sex, tanec a ...

  Staré pověsti keltské?

  ... věštění, hlavní slovo zde měli druidové. Let ptáků, vítr unášející kouř z posvátných ohňů a další znamení ukázala oběma družinám směr pochodu, los pak rozhodl, kdo se kterou cestou vydá. Družina Bellovesa ...

  Drahomyšl

  ... a okolní krajiny. Ing. Kozákovi se prý podařilo s kamenem i v mentální kontakt vstoupiti, tak jako to v dávných dobách jen pravěcí knězi druidové dokázali... Nastalo odpoledne a slunce již na své pouti ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo