kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Na celém území obydleném Kelty jsou doložena svatá místa, střediska kultu a později i svatyně, které sloužily k uctívání bohů a k vykonávání různých obřadů.

Nejstarší posvátná místa se nacházela pod širým nebem, na kopcích, u pramenů a jezer, v lesích, případně posvátných hájích a podobných místech. Možnými místy jsou např. Šumava, okolí dosud tajemstvím zahaleného Obřího hradu  či Český ráj - Sokolka ext link 15. O kultovním místě lze uvažovat i v případě nálezu ve Stebně ext link 15.
Archeologickým výzkumem je doložena svatyně na oppidu Závist ext link 15 (akropole), další najdeme na Vladaři ext link 15, Třísově ext link 15, Věnci ext link 15. Součástí všech posvátných míst jsou pozůstatky přírodních nebo umělých vodních ploch, jezírek, praměnů a cisteren (Lahošť ext link 15, Vladař ext link 15).
Keltské posvátné háje - Nemeton jsou spojovány s kultem uctívání stromů, převážně dubů, tisu, jabloně a dalších. Dub byl symbolem nejvyššího mužského božstva.
Vstup do posvátného háje byl přísně zakázán nezasvěcencům, stromy zde nesměly být káceny. Vedle bohů zde směli pobývat jen druidové, kněží nebo kněžky, vykonávající obřady na počest bohů.
Keltské posvátné háje - Nemeton najdeme např. V Anglii bylo nalezeno u Hallatonu ext link 15 Více informací o hesle Nemeton najdete na www.keltskaevropa.cz ext link 15
Svatyně se nacházejí také ve stavbách typu Viereckschanze ext link 15
Nacházejí se také obětní hliněné desky, např. Markvartice ext link 15 nebo Liběšice u Bíliny ext link 15 nebo také v mocenských centrech Němčice nad Hanou ext link 15

Mapa českých a moravských lokalit Viereckschanze ext link 15

Mapa evropských lokalit Viereckschanze ext link 15

Mapa posvátných míst a svatyní českých a moravských lokalit

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více