kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

1858 zničeny dvě mohyly o průměru zhruba 40 x 20 m a dvoumetrové výšky. Zachovaly se pouze nejcennější nalezené předměty - bronzová konvice se zobákovitým ústím, vysoká asi 23 cm - vynikající práce etruského uměleckého řemesla, viz popis Hradiště u Písku - 2 mohyly. Akumulací bohatství, prestižních a luxusních předmětů, někdy s  původem ve vzdálených centrech tehdejšího světa, i celkovou hmotností zlata máme před sebou významné pohřební místo. Komorové hroby s pohřby muže (mladší – LT A) a ženy (starší – Ha D2–3).
Až do roku 1895 zde stávaly tři neporušené mohyly - V první se nalézaly patrně importované červenobíle malované nádoby nejspíše z 5. století, ve druhé mohyle se překvapivě nalezla velká tuhová nádoba ze 3.-1. století, úlomek jehly železné spony (4. století?), odštěpek pazourku a žernov, z třetí mohyly byl ohlášen železný nůž, bronzová spona (3.-1. století?)
- sídliště ze 3.-1. století - žernov ze syenitu, žernov ze železitého pískovce
- nález zlatá mince, 1/24 statéru

Hradiště Hradišťský vrch - na vrcholu Hradišťského vrchu můžete spatřit nepatrné pozůstatky hradiště  o rozloze 3,2 ha. Val je již neznatelný z důvodu silného poškození. Nalezeny zlomky laténské keramiky

Datování: doba bronzová, Keltové - doba laténská  LTC–D

Literatura:
Čtverák et al. ext link 15 2003, Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, 236–237.

Lokace: Hradiště u Písku, Okres: Písek, Jihočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Nález lidské figurky je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více