kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

  • hradiště na ostrožně vybudované v době bronzové se nachází v poloze Hradec, opevněna byla plocha 1,3 hektaru. Kamenný val dosahoval až šestimetrové výšky, dnes stojí pouze vnitřní val, vnější byl zničen
  • mohyla s nálezy údajně ze 2.-1. století

Datování: doba bronzová, doba halštatská, Keltové - doba laténská LTC–D, Slované

Literatura:
Dubský, B. 1949: Pravěk jižních Čech. Blatná, s. 634-635, 638-639;
Sklenář, K. et al. 1994: Archeologické památky Čech Morava Slezsko. Opava., s. 154;
Hrubý, P. 1998: Výšinné lokality pozdní doby halštatské a časné doby laténské v jižních Čechách. In: Zprávy České archeologické společnosti. Supplement 34, s. 1-20., s. 9;
Beneš, A. - Michálek, J. - Zavřel, P. 1999: Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. Praha, s. 77,
Čtverák et al. ext link 15 2003, Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri

Lokace: Nuzice, Okres: České Budějovice, Jihočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více