kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

1953 - postupně prozkoumáno pohřebiště - asi 200 hrobů, z nichž nejpočetnější byla třetí skupina - 114 plochých žárových hrobů z doby kolem poloviny 1. tisíciletí. Nejčastějším typem byla malá kotlovitá jamka o průměru 30-90 cm a hloubce j en 15 až 40 cm, často porušující starší hroby, které už tehdy asi nebyly na povrchu patrné. Výbava železný sekáčovitý nůž, hrot kopí, nůž, vzácně i železné součástky vozu a koňského postroje. Označení některých hrobů kamenem nevelkých rozměrů, vyčnívající z jamky asi 20-30 cm nad povrch země (26 hrobů). Některé hroby bývají spíše kryty plochým
kamenem.

Datování: Doba železná - halštat, Keltové - doba laténská

Literatura:
Šaldova, V. 1971: Pozdně halštatské ploché hroby v západních Čechách a jejich vztah k současným mohylám. In: PA 62, s. 1-134.

Lokace: Nynice, Okres: Plzeň-sever, Plzeňský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více