kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

  1. ostrožna Hradec nad Orlickou přehradou o ploše zhruba 2 hektarů. Opevnění v podobě kamenného valu se zeminou. Stav hradiště byl pozměněn parkovými úpravami a těžbou. Zlomky keramiky ze 6.-5. a 3.-1. století, zřejmě castellum. Datování: doba halštatská, Keltové - doba laténská LTC–D
  2. 1983 při úpravách hradního příkopu nalezeny zlomky keramiky a mazanice ze 3.-1. století. Rozloha: 0,8 ha  Datování: LTC–D

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Fröhlich, J. - Michálek, J. 1978: Archeologické nemovité památky v okrese Písek. In: Zprávy ČSSA 20, 86-129, s. 112
Fröhlich, J. 1997: Písecko v zrcadle archeologie. Písek, s. 109;
Hrubý, P. 1998: Výšinné lokality pozdní doby halštatské a časné doby laténské v jižních Čechách. In: Zprávy České archeologické společnosti. Supplement 34, s. 1-20., s. 5.
Čtverák et al. ext link 15 2003, Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri

Lokace: Orlík nad Vltavou, Okres: Písek, Jihočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více