kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Lokalita Plzeň-Hradiště - hradiště Pod Homolkou o rozloze 1,5 ha, opevnění hlinitokamenitým valem a příkopem
Nálezy: keramika, bronzová spona se samostřílovým vinutím (v letech 1939 a 1947)

Datování: mohylová kultura, pozdní doba bronzová, doba halštatská, Keltové - doba laténská LTC–D

Literatura:
Macháček, F. 1926: Městské historické muzeum a městský archiv 1911-1925. In: Sborník Městského historického musea v Plzni 9, s. 1-57., s. 22;
Jansová, L. 1962: Pozdně laténské osídlení jižních Čech (nepublikovaná kandidátská práce). Praha. s. 93;
Šaldova, V. 1977: Sociálně-ekonomické podmínky vzniku a funkce hradišť z pozdní doby bronzové v západních Čechách. In: PA 68, s. 117-163., s. 142;
Šaldova, V. 1984: Časně laténské sídliště v Bolešinách, okr. Klatovy. In: PA 75, s. 304-330, s. 326-327;
Sklenář, K. et al. 1994: Archeologické památky Čech Morava Slezsko. Opava., s. 170-171
Čtverák et al. ext link 15 2003, Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri
Chytráček, M. – Metlička, M. 2004: Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latènezeit in Westböhmen. Praha, 224–229

Lokace: Plzeň-Hradiště, Okres: Plzeň, Plzeňský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více