kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Lokalita Plzeň-Radčice
- v letech 1982-84 prozkoumána rozsáhlá nekropole. Na ploše 135 x 132 m bylo pohřebiště pozdní doby halštatské - 246 hrobů z dlouhé doby mezi 15.-5./3. století. Převážně popelnicové hroby byly označeny stélovitými kameny nebo závalem kamenů. Přes 150 plochých hrobů je datováno do Ha D až LT A.
- nález zlatého vlasového šperku z 5. století př. n. l.
- byl zde nalezen plochý kostrový hrob, který obsahoval bojovnickou výbavu s mečem, štítem a opaskem z doby okolo roku 200. datování LT C1.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Baštová, D. 1986: Excavations of the prehistorie (Hallstatt and La Téne) cemetery at Plzeň-Radčice. In: Archaeology in Bohemia 1981-1985, s. 115-117.

Lokace: Plzeň-Radčice, Okres: Plzeň, Plzeňský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více