kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Stolová hora s opevněním Úhošť, dříve nazývaná Burgberg se dvěma nízkými vyvýšeninami a dvěma vodními zdroji (jezírka). Plochu přibližně 78 hektarů vymezují kolmé skalnaté srázy. Valové opevnění, zčásti lemované příkopem, o hloubce minimálně jednoho a šířce 4 metrů.
1979-80 se podařilo bezpečně prokázat fyzickou přítomnost Keltů na lokalitě ve 3.-2. století, a to prostřednictvím několika desítek fragmentů keramiky.

Datování: neolit, doba bronzová, doba halštatská, Keltové - doba laténská LT C–D, Slované, středověk

Literatura:
Salač, V. – Smrž, Z. 1989: Laténské sídliště u Lužice v severozápadních Čechách. Poznámky k sídlištní keramice stupně LT B v Podkrušnohoří a k možnosti existence oppida na vrchu Úhošti u Kadaně. Archeologické rozhledy 41, s. 549–576.
Waldhauser, J. 1991: Disskusion über die oppidumartige Anlage Úhošť und keltische Besiedlung Nordwestböhmens. Památky archeologické
82, s. 385–404.

Lokace: Úhošťany-Úhošť, Okres: Chomutov, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více