kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Pravěké a raně středověké hradiště Poráň a pravěká obřadní jeskyně

Hradiště Poráň se nachází v Českém ráji. Rozloha ca 2 ha. Vstup chráněn trojím pásem opevnění. Bohužel je patrný pouze vnitřní příkop a val.

Knobloch-Skálova jeskyně - Za úzkým vchodem se dutina rozšiřuje do skalního prostoru, v němž se v okolí velkého balvanu našly zlomky laténských nádob a vrstva s uhlíky. Prostor je interpretován jako obřadní jeskyně.

Lokace: Vesec u Sobotky, Okres: Jičín, Královéhradecký kraj
Datování: neolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové doba laténská LT C–D, Slované

Literatura: Čtverák et al. ext link 15 2003, Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Doporučujeme fotografie hradiště na Archeologický atlas ČR

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více