kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Lhota, Dolní Břežany Okres: Praha-západ, Středočeský kraj
Období: eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové,doba římská

Nálezy: lidské figurky jsou popsány v publikaci Keltské hlavy a postavy