kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- roku 1933 nalezena kostra, dále bronzový náramek s očky, železný nůž a keramika (přelom 5./4. století.)

Datování: Keltové - doba laténská, doba římská
Lokalita: obec Strojetice, Okres: Louny, Ústecký kraj

Literatura: Holodňák, P. ext link 15 1988: Keltské pohřebiště ve středním Poohří. In: PA 79, s. 38-105, s. 90

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více