kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Hradiště Levousy se nachází nad řekou Ohře, má rozlohu 12 ha a trojdílnou dispozici. Vnitřní hradiště je přepaženo dvěma příčnými 110 m dlouhými valy. Při sběrech nalezeny laténské střepy.

Datování: neolit, eneolit, doba bronzová, doba halštatská, Keltové - doba laténská,Slované

Literatura:

Lokace: Levousy - Křesín Okres: Litoměřice, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více