kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

  1. Nález z roku 1906 - kostrový hrob z doby okolo roku 200 př. n. l. - kobaltově modrý náramek s výzdobou bílých a žlutých skleněných vláken. 
  2. Nález z roku 1905 lahvovitá nádoba a střepy 
  3. V letech 1994–98 v rámci projektu leteckého průzkumu nalezeno ohrazené výšinné sídliště, identifikováno desítky jam a polozemnic. Rozloha: ca 4,5 ha

Datování: Keltové - doba laténská LTC–D

Literatura:
Venclová, N. 1980: Nástin chronologie laténských skleněných náramků v Čechách. In: PA 71, s. 61-92., s. 85;
Holodňák, P. 1988: Keltské pohřebiště ve středním Poohří. In: PA 79, s. 38-105, s. 48.
Smrž, Z. 1999: Příspěvek letecké archeologie k poznání archeologického potenciálu území mezi Libočany a Soběsuky na Žatecku. In: AR 51, s. 517-531., s. 528 (lokalita 3).

Lokace: Nové Sedlo, Okres: Louny, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více