kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Dnes již kamenolomem zničený vrch Debus. Při sesuvech a záchranném výzkumu nalezeny zlomky laténské keramiky ze 4.-1. století, dále zlomek rotačního žernovu a střepy
z 6.-5. století. Není jisté, zda šlo o výšinné (strážní?) sídliště, nebo o místo kultu.

Datování: doba bronzová, Keltové - doba laténská LTC–D, Slované

Literatura:
Smrž, Z. 1991: Výšinné lokality mladší doby kamenné za raného středověku v severozápadních Čechách. In: AR 43, s. 63-89. , s. 83;
Smrž, Z. 1995: Hohenlokalitáten der Knovízer Kultur in NW-Bohmen. In: PA 86, s. 38-80., s. 54.

Lokace: Prackovice nad Labem - Debus, Okres: Litoměřice, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více