kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

1969–88
- V úplnosti prozkoumaný nehrazený rovinný obytný areál. Téměř 300 objektů z období Ha D až LT D2: polozemnice, zásobní jámy, hliníky, špýchary, pece a ohniště, kůlové jamky.
- pohřebiště LT B1b–C1 se 34 kostrovými a 3 žárovými hroby

Popis lokality Radovesice v laténu ext link 15

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Waldhauser, J. 1987: Keltische Gräberfelder in Böhmen. In: Bericht der Romisch-germanischen Kommission 68, s. 25-179

Lokace: Okres: Teplice, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Zdroj: Venclová, N. ext link 15 ed. 2008 (2008a): Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více