kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Nehrazená rovinná osada. Areál poskytl 400 objektů, z toho několik povrchových domů.
1931 - výzkum tři objekty z 5. až počátku 4. století. Vzácná železná jehlice s bronzovou hlavicí, tři přesleny, opracovaný paroh a střepy.
1933 - výzkum hrobu bojovníka ze 3. století
1932-35 - výzkum 41 objektů, skleněné náramky a korále
1974 - hnědouhelný důl pohltil pohřebiště o jedenácti hrobech. Hrob č. 9, ve kterém mělo pětileté dítko přiloženo kruhový amulet se třemi otvory, vyřezaný z lidské lebky (rondel). Tři hroby obsahovaly zbraně, jenom jeden hrob 6-7 letého dítěte byl bez milodarů.
1968 a 1974-76 rozsáhlé výzkumy - dvorec ze 4. století, dále i kotlovitou zahloubeninu s téměř deseti skelety bez lebek. Zmínky zaslouží nálezy ze 72 halštatských a laténských jam a 17 polozemnic, žlabů a studny: 4 nože, 2 přezky, hrot kopí ze železa, 10 zlomků bronzového plechu, 2 bronzové náramky a 8 bronzových jehlic, 20 přeslenů, několik závaží, 20 říčních mušlí, několik kamenných žernovů a menší množství železné strusky

Datování: Keltové - doba laténská; Ha D2 až LT A

Literatura:
Waldhauser, J. 1973: Laténské pohřebiště v Tuchomyšli, okres Ústínad Labem. In: AR 25, s. 75-77.
Waldhauser, J. 1974: Pozdně halštatské a časně laténské sídliště v Tuchomyšli 2 u Ústí n./L. In: Zprávy a studie Oblastního muzea v Teplicích 10, s. 17-23.
Waldhauser, J. 1987: Keltische Gräberfelder in Böhmen. In: Bericht der Romisch-germanischen Kommission 68, s. 25-179., s. 150-162
Velímský, T. et al 1986: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1973-1982. Praha.
Koutecký, D. 2004a: Halštatské osídlení v Tuchomyšli, okr. Ústí n. L. Archeologické rozhledy 56, 627–660

Lokace: Tuchomyšl, Okres: Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více