Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 62 výsledků.

  Bubeneč - Archeologický výzkum v roce 2011

  ... paralelních linií, především pod mohylami. V tomto případě hovoříme o tzv. rituální orbě. Výjimečnost nálezu z Bubenče tkví ve skutečnosti, že nalezené paralelní linie (brázdy) pravděpodobně nelze pokládat ...

  Chlum u Rokycan

  Lokace: Okres: Rokycany, Plzeňský kraj Období: halštat, Keltové Chlum u Rokycan - mohyla 

  Mírkovice - mohylník

  Mohylník (8 a 17 moh.), vztah k hradisku Svržno Rozsáhlá mohylová nekropole, na níž se pohřbívalo ve střední době bronzové a potom v 6.-5. století. Představují ji dvě skupiny o 17 a 8 mohylách, které ...

  Manětín-Hrádek - pohřebiště

  ... jejíž skalnatý podklad je kryt jílovitou půdou, bylo objeveno 188 žárových hrobů. Nekteré z nich byly původně asi mladohalštatskými mohylami, jejichž násyp už dávno zničily generace zemědělců. V jedné ...

  Řepov

  Lokace: Okres: Mladá Boleslav, Středočeský kraj, Období: Keltové,doba římská, Slované Nejvýznamnějším nálezem je bezesporu mohyla germánského knížete. Součástí pohřební výbavy byly unikátní, již ve ...

  Sedlec - mohyly

  ... roku 1883 prozkoumány 44 mohyly. Téměř všechny byly ze střední doby bronzové. V mladší mohyle č. 39 byl nalezen železný meč. Nejbohatší byla mohyla č. 44, v jejíž sroubené komoře o rozměrech 4 x 4 m byl ...

  Těšetice-Kyjovice

  ... valem na západní a jižní straně. Hlavní osídlení bylo z doby horákovské kultury 600-500 př.n.l. V jihozápadní části byla objevena i mohyla ze stejného období. Další významná pravěká lokalita, která se ...

  Chýnov - Mohylník

  ... o Lucké válce v naší době věnoval autor M. Lutovský. Jde především o mohyla na Ersu, Krliši a v poloze U křížku, které byla ještě počátkem 19. století neporušenými dominantami krajiny. Tyto tři mohyly ...

  Bylanská kultura

  ... není mnoho - hlavním informačním zdrojem je nalezená keramika. "Knížecí" hroby patří k nejstarším ve střední Evropě a původně byly kryty rozměrnými mohylami. Typická jsou pro ně dřevěná jha potažená kůží ...

  Doba halštatská

  ... Nejčastěji jsou ploché žárové hroby, dále se nacházejí hroby kostrové, překryté mohylami. Vše pak převyšují "knížecí" mohyly. Průměr takových mohyl dosahoval v úpatí až 100 m, vysoké byly až 14 metrů. Komora ...

  Halštatská mohylová kultura

  Jedná se o kultur časově odpovídající závěru 8. až konce 5. století, která se rozprostírala na území jižních a západních Čech. Jejím typickým projevem je pohřbívání pod mohylami. Pohřbívání bylo ...

  Newgrange 2

  ... významných, nejspíše králů či vůdců. V mnoha jiných menších mohylách bylo nalezeno větší soustředění lidských ostatků – kosti a popel většinou prostých občanů. Poloha ostatků v komoře Newgrange napovídá, ...

  Newgrange 1

  ... Mohyla samotná se dostala pod zákonnou ochranu státu, ale až v roce 1961 byly pozemky státu prodány. Poslední vykopávky skončily 1975. Nyní je Newgrange spravována Úřadem veřejných budov. V místě je sezonní ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Co najdeme na pohřebištích

  ... kryty mohylami) pohřebiště, jichž je na Moravě známo na 150, od velkých nekropolí, kde byly pochovány desítky zemřelých, přes menší hřbitovy o několika hrobech k ojedinělým pohřbům. Právě na pohřebištích ...

  Kelti a Etruskové

  ... knížat doproázely své majitele i do hrobu, neboť se nacházejí téměř výhradně v mohylách jako pohřební výbava. Bronzové ucho z Čínova, nalezené na parcele 388 nedaleko břehu Ohře, pochází nejpravděpodobněji ...

  Keltové - struktura encyklopedie

  ... Pohřby s meči 6.15 Rituální deformace předmětů hrobových výbav 6.15.1 Plochá žárová pohřebiště 6.15.2 Kostrový hrob 6.15.3 Dřevěná rakev 6.15.4 Mohyla 6.15.5 Birituální hroby 6.15 Smrt, pohřebiště | ...

  Lexikon Archeologie

  ... - lat. mohyla abeceda U Únětická kultura - nejrozšířenější kultura z počátku doby bronzové, podle pohřebiště u obce Únětice u Roztok u Prahy Urna - nádoba s ostatky zemřelého abeceda  ...

  Gabreta (Německo)

  ... nároky. Dům slouží k různým účelům a v současné době je vybaven soustruhem. V roce 2004 zde byla instalována výstava k výrobě šatů. Pohřební mohyla Uzavřená malá pohřební mohyla poukazuje na kult ...

  Lexikon Keltové

  ...  Mlýn - soustava dvou kamenů na sebe položených k mletí obilí Mohyla - uměle navršený pahorek nad hrobem Mohylník - komplex mohyl Mšecké Žehrovice - keltská svatyně, místo nálezu nejznámělší kletské ...

  Maes Howe

  ... se předpokládá, že byla postavena někdy kolem 2.500 let př. n. l. Mohyla byla navršena na skalnatém pahorku uprostřed krajiny, která se příliš neliší od dněšní. Představuje jednu z nejkrásnějších pravěkých ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo