Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 50 výsledků.

  Závist - Oppidum doplňky

  ... 3/LT A – ohrada 40x35 m s centrální stavbou LT A – opevněno, kamenná pódia (27x11 m, v. cca3 m) TEMENOS Konec LT A – zavezeno a srovnáno v 1 terasu 105x80 m s 1 stavbou  Význam Závisti centrum ...

  3.07.4.1 Dílna - kovárna Závist

  ... deska vedle ní měla patrně význam oltáříku. Vedle přístřešku se nacházela druhá otevřená výheň. Plán výzkumu a rekonstrukce kovárny na akropoli Závist ve 2.-1. století. Legenda: 1 pec, 2 ochranná zídka, ...

  Závist

  Lokace: Lhota, Dolní Břežany Okres: Praha-západ, Středočeský kraj,eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové,doba římská

  Závist - Oppidum

  Závist je nejrozsáhlejší keltské oppidum v Čechách - 170 ha, mohutné několikanásobné valy mají celkovou délku skoro 10 km. Osídlení tohoto místa je bohaté již od doby kamenné až po Slovany a na akropoli ...

  Závist, Oppidum

  Závist je nejrozsáhlejší keltské oppidum v Čechách, 170 ha, mohutné několikanásobné valy mají celkovou délku skoro 10 km. Osídlení tohoto místa je bohaté již od doby kamenné až po Slovany a na akropoli ...

  Závist - Oppidum

  Největší keltské oppidum Čech bylo postaveno na vrchu "Hradiště" v nadmořské výšce s vrcholem 391 m. Bylo pojmenováno nesprávným názvem Závist, dodnes obecně používaným. Výškový rozdíl mezi hladinou řeky ...

  Oppidum Závist

  Největší keltské oppidum Čech bylo postaveno na vrchu "Hradiště" v nadmořské výšce s vrcholem 391 m. Bylo pojmenováno nesprávným názvem Závist, dodnes obecně používaným. Výškový rozdíl mezi hladinou řeky ...

  3.38 Kovolitectví - lokality s doklady barevné metalurgie

  Laténské lokality s doklady barevné metalurgie: Čechy: Stradonice, Závist, Hrazany, Nevězice, Třísov, České Lhotice, Závist (stupeň LT A), Rubín, Týnec n/Labem-Kolo, Markvartice, Cehnice?, České Budějovice?, ...

  3.37 Olovo

  ... bronzových předmětů. Nálezy přímo olověných předmětů jsou minimální – např. kolečka s loukotěmi ze Závisti (Drda – Rybová 2008) nebo z Dobšic u Znojma (Čižmář, Z. 2007); Olověná destička pro zkušební ...

  3.22 Zpracování kostí, paroží, rohů - dílny

  ...  Stradonice - Kosťařská dílna pracovala na oppidu Stradonice, odkud pocházi četná opracovaná surovina a polotovary, mj. hracích kostek Závist - ateliér ve dvorci na akropoli oppida Závist dokládají ...

  3.20.2 Opracování jantaru - dílna

  ... zpracování byly nalezeny na těchto lokalitách: Oppida: Stradonice (LT C2-D1) Závist Staré Hradisko (LT C2-D1) České Lhotice Další místa: Poříčany (HD) Tuchoměřice, Chržín (LT A) Bořitov Ptení (nález ...

  2.4 Opevnění

  Charakteristickym rysem oppid je mohutné ohrazení jedné, ale zpravidla několika navazujících ploch přerušované 2 až 4 vstupy - branami. Hradby byly budovány i na přírodou chráněných, nepřístupných ...

  2.4.1.1 Obranná hradba - Pfostenschlitzmauer

  ... Na koruně hradby předpokládána dřevěná nástavba. Varianty: a) v líci mezi vertikální břevna vložena ještě horizontální břevna (Závist, 1 fáze); b) v líci mezi vertikální břevna vloženy pásy ...

  2.4.1.2 Obranná hradba - kamenné čelo hradby hladké

  Kamenné čelo hradby z licovaného, na sucho kladeného kamene hladké, kontinuální, nečleněné vertikálními břevny v líci; hradební těleso jako u typu 1c - Závist, 2. fáze; Stradonice; České Lhotice.   ...

  2.4.2.1 Vstupní klešťovitá brána

  ... uzavírající vlastní vstup dvouproudové cesty do oppida (Závist - brána D, 1. fáze). Jednodušší stavby o menším počtu kůlů se interpretují jako základy přemostění vchodu a jednotlivé kůly jako konstrukční ...

  2.4.2.3 Vstupní brána komplexní

  Brána komplexního typu, tvořená vícenásobnými komponentami, např. předsunutým valem, případně jinými specifickými obrannými prvky.   Závist - brána D, 5. fáze brány, E, F Drda - Rybová, 1992

  2.4.4 Sypaný val s příkopem

  ... linie. Svými dimenzemi se zcela vymykal obranný příkop Závisti-Šancí s šířkou 12 m a hloubkou přesahující 5 m. Hloubka obrany mezi korunou sypaného valu a vnější hranou příkopu tu výrazně přesahovala 50 ...

  3.13.7 Stavební kámen

  ... tun kamene. Jen zcela vyjimečně byl kámen použit k dláždění nebo do podezdívky při zakládání staveb na Závisti nebo ve Stradonicích. Kamenným štětováním se zpevňovaly povrchy cest nebo veřejných prostranství ...

  3.13.8 Výroba skulptur z kamene

  Velmi ojedinělé, ale zato velmi působivé, je použití kamene, zřejmě lokálního, ke zhotovení skulptur (Mšecké Žehrovice: místní opuka; České Lhotice: sporná plastika hlavy z valounu křemene). Mšecké ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo