Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 61 výsledků.

  Holedeč - výzkumy

  V září 2021 se realizuje v Holedeči na Žatecku velký archeologický výzkum v lokalitě Bukovina, dnes ulice Luční. Zatím byla odkryta sídlištní jáma, která se bude prohledávat do hloubky 80 cm. Jedná ...

  Němčice nad Hanou - nález hrobu z mladší doby bronzové

  ... Zajímavý je ovšem hrob kostrový, jednalo se pravděpodobně o ženu v poloze na zádech Pracovní snímekorientovanou ve směru SV–JZ. Na levé ruce byl umístěn nezdobený bronzový náramek, u pravého ramene ležela ...

  Revizní výzkum v Býčí skále

  ... několik generací tehdejší vládnoucí elity. Mrtví velmožové a velmožky byli s pohřební výbavou, jídlem a dary uloženi v dřevěných komorách obložených kameny. Podle nálezů se jedná o jeskynní svatyni z let ...

  Rekonstrukce tváří žen z doby kamenné

  ... Analýza DNA prokázala, že ženy byly příbuzné, jednalo se nejspíš o sestry, možná i o matku s dcerou. Zajímavé však je to, že novorozenec podle DNA nevykazoval příbuznost ani s jednou z žen. Není vyloučeno, ...

  Lány u Břeclavi - nález kosti s runami

  Archeologové našli starogermánské runy na zvířecím žebru vykopaném v lokalitě Lány u Břeclavi spolu s keramikou pražského typu, která je spojována právě se Slovany. Jedná o nejstarší nápis nalezený ...

  3.38 Kovolitectví - lokality s doklady barevné metalurgie

  ... kování Mistřín - objekty dokládají jak přítomnost pyrotechnologických zařízení (vypálená dna) tak i nálezy bronzových slitků či tyglíků Modrá - uváděny dvě kopulovité pícky s možným vztahem k metalurgii ...

  3.32.1.3 Rákos, sláma

  Rákos a sláma byly využívány k zastřešení různých objektů. Především se jednalo o obytné a užitkové stavby. Rákos se těžil převážně v zimě, na jeho sklízení byla zřejmě používána kosa nebo srp. Množství ...

  3.03.8 Výroba látky - nálezy

  Nálezy přímých dokladů výroby textilu V našich podmínkách se předměty z organického materiálu nedochovávají. Jedná se o zbytky zakonzervované u kovového předmětu - látka ulpěla na kovu a byla prosycena ...

  3.06.3 Odlévání bronzu - výroba ingotů

  Ingoty jsou polotovary, se kterými se pravděpodobně obchodovalo a sloužily pro přesun polotovarů z hutnických dílen do dílen, kde se bronz dále zpracovával. Formy na ingoty jsou většinou (příklad Staré ...

  3.13.7 Stavební kámen

  ... kilometrů vzdálené. Kámen se těžil jednak z příkopů, v lomech uvnitř nebo po obvodu oppid. Pro představivost, při rekonstrukce vstupní brány v Archeoparku Prášily bylo na 40 m opevnění použito cca 400 ...

  3.06.3.4 Bronzové výrobky - Zrcadlo

  Zrcadlo patří mezi luxusní předměty.   Stradonice Staré Hradisko - část zrcadla, které patří mezi římský import. Má průměr cca 10 cm, je vyrobeno z bronzu s vysokou příměsí antimonu. Jedna strana ...

  3.08.2 Výrobky ze zlata

  Nejčastěji nalézanými výrobkami ze zlata jsou mince. Dále je v Čechách dosud nalezeno cca 6o předmětů. Jedná se  zejména o prsteny (hladké páskové nebo s lůžkem pro gemu), pečetítkový nákrčník, osmičkový ...

  1.1.3 Laténský umělecký styl - Waldalgesheimský styl

  Waldalgesheimský styl - výzdoba výrobků podle knížecího pohřbu pod mohylou ve Waldalgesheimu (Německo). Jedná se o projev druhé fáze keltského umění od 2. pol. 4. st. př. n. l. Příklady výzdoby ...

  6.02.7 Amulety - Triskeles

  Triskeles, triquetrum je jeden z nejúžívanějších motivů Keltů. jedná se o tři otáčející se zahnutá ramena a jedná se o sluneční symbol, Holubice - výzdobný motiv na bronzových hlavicích nýtů listů ...

  6.7.2 Schránka na pečetidla

  Jedná se o drobný cca 2 cm bronzový nebo kostěný předmět oválného tvaru složený ze dvou částí. Sloužily k uložení a ochraně pečetidla.   Schránky na pečetidla, 1-2 Stradonice (kost), 3-4 Staré ...

  3.07.4.2.6 Výrobky - části vozů

  Mezi části vozů patří: kování středové hlavy (náboje) kola zákolník ráfy kol Jedná se o železná kování nábojů (hlav) kol vozů. Kování je vykováno z plochého železného pásku, má průměr 110 a šířku ...

  3.07.4.2.4 Výrobky - zemědělské nářadí - radlice, rádlo

  Rádlo - nářadí k obdělávání půdy orbou. Jedná se o upravenou část stromu - silnou větev, která byla zapojena za dobytek, aby vodorovným nebo svislým výčnělkem rozrývala půdu. Na výčnělek byla pro snadnější ...

  3.30 Korál

  Jedná se o vápnité schránky korálnatců z kmene žahavců, kteří mají různé barvy od bílé přes růžovou až k červené. Tyto korále byly používány při výrobě šperků či jiných výrobků. Příklady: železná přilba ...

  Vrtání kamene dutým vrtákem v pravěku

  ... Evropy. Vychází jednak z rešerše literatury, jednak z proměření a detailního pozorování pracovních stop na originálních artefaktech. V části věnované teoretické přípravě je na základě zjištěných údajů ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo